MOJPSYCHOLOG

Warsztaty TUS dla dzieci i młodzieży.

Warszawa

Warsztaty TUS
dla dzieci i młodzieży. |

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) DZIECI I MŁODZIEŻ ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ KOBIET DOBRAWA.

Program warsztatów

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dzieci i młodzież.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, których głównym celem jest nabywanie i doskonalenie kompetencji społecznych. Dzieci podczas zajęć ćwiczą prawidłową komunikację, nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczą się współpracy z rówieśnikami oraz relacji z osobami bliskimi w rodzinach z problemami.

Ćwiczymy poprzez:

Modelowanie (odgrywanie scenek przez prowadzących, materiały video)

 • Odgrywanie ról (scenki odgrywane przez uczestników, filmowanie i omawianie)
 • Quizy, zadania grupowe
 • Informacje zwrotne (system nagradzania, informacje od grupy)
 • Zadania domowe (bardzo rzadko).Podstawowe założenia TUS:
 • Jasna struktura (plan spotkania, uprzedzanie o zmianach, umiejętności rozpisywane
  „krok po kroku”)
 • Motywacja (klarowny system oceniania pracy podczas zajęć)
 • Praca w małej grupie
 • Ćwiczone umiejętności społeczne:
  Na każdych zajęciach zwracamy uwagę na to, by uczestnicy rozwijali następujące umiejętności:
 • Prawidłowa komunikacja (słuchanie, dialog, zadawanie pytań, reagowanie na
  komunikaty, przepraszanie itd.)
 • Umiejętności radzenia sobie z emocjami (wyrażanie uczuć, rozpoznawanie emocji u
  innych, odpowiednie reagowanie w trudnych sytuacjach itd.)
 • Alternatywne umiejętności wobec agresji (reagowanie na zaczepki, obrona swoich praw
  itd.)
 • współpraca w grupi

1. Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?

Emocje towarzyszą nam w każdej chwili, wpływają na nasze zachowania i myśli. Dlatego, tak jak uczymy dzieci matematyki, przyrody czy języków obcych, warto uczyć je „języka emocji". Poznanie „języka emocji" pozwala dzieciom lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, odkryć swoje silne strony i talenty oraz zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Lepsze poznanie siebie pozwala także lepiej rozumieć innych ludzi (dziś kolegów czy koleżanki ze szkoły, jutro kolegów z pracy, potem żonę/męża i własne dzieci), łatwiej się z nimi dogadywać i współpracować. Dzięki temu życie staje się łatwiejsze i daje więcej radości.

2. Opis zajęć TUS

Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, ADHD. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na świat, przezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności. Trening umiejętności społecznych opiera się na umiejętnościach programu Skillstreaming podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują: podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.

3. Jakie są spodziewane rezultaty?

Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i toleracii

4. Dla kogo są zajęcia TUS?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony są dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz trudnościami w relacjach społecznych w wieku: od 6 do 14 lat.
Trening TUS, aby przyniósł pożądane efekty, wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności.
Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz grupowych potrzeb uczestników zajęć po wstępnej konsultacji indywidualnej z psychologiem.

5. Co się zmieni po zajęciach?

Rozpoznawania treści przeżywanych emocji, przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, – poprawę koncentracji uwagi, – pohamowania spontanicznych reakcji, – przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, rodzinie oraz poprawy samooceny.

6. Czego się nauczysz?

Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.