etapy ASD terapia

etapy ASD terapia

Leczenie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) zwykle obejmuje następujące etapy:

 • Ocena i diagnoza

  Pierwszy krok to ocena przez specjalistę, takiego jak pediatra, neurolog lub psycholog. Wykorzystują różne narzędzia i metody do określenia ASD.

 • Planowanie leczenia

  Po potwierdzeniu diagnozy tworzy się indywidualny plan leczenia, uwzględniający unikalne potrzeby każdego dziecka.

 • Implementacja terapii/interwencji

  W zależności od potrzeb dziecka może to być kombinacja terapii behawioralnej, treningów społecznych, farmakoterapii oraz innych form wsparcia.

 • Monitorowanie i rewizja planu leczenia

  Specjalista będzie nadal monitorować postęp dziecka w osiąganiu jego celów i w razie potrzeby dostosowywać strategie terapeutyczne lub podejścia edukacyjne.

 • Zarządzanie wspomagające

  Nawet po osiągnięciu pewnych celów przez dziecko mogą one nadal wymagać wsparcia w zarządzaniu symptomami ASD oraz pokonywaniu nowych wyzwań

Leczenie

Leczenie dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu  (ASD)

obejmuje wiele różnych metod, które są zwykle łączone w celu stworzenia indywidualnego planu leczenia. Oto niektóre z najczęściej stosowanych podejść

Terapia behawioralna

Jest to główny rodzaj terapii używanej w ASD. Jednym z najskuteczniejszych podejść jest analiza zachowania stosowana (Applied Behavior Analysis, ABA), która pomaga poprawić umiejętności społeczne, komunikacyjne i inne kluczowe umiejętności.

Terapia edukacyjna

Dla dzieci z ASD bardzo ważne są specjalistyczne programy edukacyjne dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Grupy umiejętności społecznych

Grupa umiejętności społecznych może pomóc dzieciom z ASD nauczyć się skuteczniej nawiązywać interakcje z innymi ludźmi.

Leczenie farmakologiczne

Niektórzy rodzice wybierają leki dla swoich dzieci w celu kontrolowania określonych objawów, takich jak agresja, lęk czy problemy ze snem.

Terapia rodzinna

Rodzina odgrywa istotną rolę w leczeniu ASD. Terapia rodzinna może pomóc całej rodzinie nauczyć się rozumienia i wspierania dziecka.

Dieta i aktywność fizyczna

Niektóre badania wykazały, że określone zmiany w diecie mogą poprawić niektóre objawy ASD.

Terapie przez zabawę / sztukę / muzykę

Te rodzaje terapii używają gier, sztuki plastycznej lub muzyki do stymulowania komunikacji, ekspresji emocjonalnej i rozwoju umiejętności społecznych.

Usługi

Xenia Tymińska

Psycholog, trener rozwoju osobistego i warsztatów umiejętności psychospołecznych, autorka kursów i grup rozwojowych dla dzieci i młodzieży, wzmacniających poczucie własnej wartości i wspierających w odkrywaniu własnego potencjału.

Specjalista coachingu i terapii

Koncentruje się na pomaganiu innym w dokonywaniu pozytywnych zmian osobistych indywidualnie i grupowo prowadząc sesje coachingowe, zajęcia terapeutyczne i spotkania motywacyjne. Miłośniczka zajęć zwiększających potencjał kobiecości, takich jak shakti dance, joga kundalini, pilates, pasjonatka golfa. Współtwórczyni projektu dla kobiet Fundacja kobiet Dobrawa. xeniatyminska@gmail.com

Edukacja

Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SWPS. Umiejętności Pracy z Grupą Metodą TSR zdobyła w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na rozwiązaniu, a w Grupie PDD SA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo

Certyfikaty

Psychologiczne, uzyskała uprawnienie zawodowe do udzielania pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w domu klienta. Posiada certyfikat konsultanta i ukończyła profesjonalne szkolenie certyfikacyjne organizowane przez Talent Focus Sp. z.o.o uprawniające do korzystania z narzędzi psychometrycznych: HPI, MVPI.

ILE KOSZTUJE

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE W WARSZAWIE

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

CZAS TRWANIA 50 MIN
150 00
/ 50 MIN
dla osób zmęczonych życiem i brakiem motywacji w życiu,
dla osób odczuwających brak satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym
dla osób odczuwających ciągły niepokój, lęk,
Enjoyed married an feeling delight
Announcing if attachment resolution

SZUKAM ZMIANY

WARSZTAT ROZWOJOWY
ZL 180 00
5 osob / na osob
Change stairs likely wisdom
Prepared pleasure likewise
Am terminated it excellence invitation
Enjoyed married an feeling delight
Announcing if attachment resolution

Professional

Single Use
$ 299 99
/Month
Change stairs likely wisdom
Prepared pleasure likewise
Am terminated it excellence invitation
Enjoyed married an feeling delight
Announcing if attachment resolution

TESTIMONIALS

What Our Clients Say About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.