Warsztaty TUS dla dzieci i młodzieży.

Warszawa


Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dzieci i młodzież organizowane przez Fundację Kobiet Dobrawa.
Program warsztatów
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dzieci i młodzież.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, których głównym celem jest nabywanie i doskonalenie kompetencji społecznych. Dzieci podczas zajęć ćwiczą prawidłową komunikację, nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczą się współpracy z rówieśnikami oraz relacji z osobami bliskimi w rodzinach z problemami.

Ćwiczymy poprzez:

Modelowanie (odgrywanie scenek przez prowadzących, materiały video)
 • Odgrywanie ról (scenki odgrywane przez uczestników, filmowanie i omawianie)
 • Quizy, zadania grupowe
 • Informacje zwrotne (system nagradzania, informacje od grupy)
 • Zadania domowe (bardzo rzadko).

  Podstawowe założenia TUS:
 • Jasna struktura (plan spotkania, uprzedzanie o zmianach, umiejętności rozpisywane
  „krok po kroku")
 • Motywacja (klarowny system oceniania pracy podczas zajęć)
 • Praca w małej grupie

  Ćwiczone umiejętności społeczne:
  Na każdych zajęciach zwracamy uwagę na to, by uczestnicy rozwijali następujące umiejętności:
 • Prawidłowa komunikacja (słuchanie, dialog, zadawanie pytań, reagowanie na
  komunikaty, przepraszanie itd.)
 • Umiejętności radzenia sobie z emocjami (wyrażanie uczuć, rozpoznawanie emocji u
  innych, odpowiednie reagowanie w trudnych sytuacjach itd.)
 • Alternatywne umiejętności wobec agresji (reagowanie na zaczepki, obrona swoich praw
  itd.)
 • współpraca w grupi

Więcej informacji pod nr tel. 48 600 944 108

Nowa grupa: czwartki godzina 16:00-18:00 w Służewieckim Domu Kultury


Ważna informacja: Liczba uczestników: 6-8 osób w grupie z uwzględnieniem panującej sytuacji epidemiologicznej oraz w trosce o uczestników na zajęciach wymagane są maski.

Organizator: FUNDACJA KOBIET DOBRAWA
Zajęcia nieodpłatne.
Zapisy: poprzez FORMULARZ
1. Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?
Emocje towarzyszą nam w każdej chwili, wpływają na nasze zachowania i myśli. Dlatego, tak jak uczymy dzieci matematyki, przyrody czy języków obcych, warto uczyć je „języka emocji". Poznanie „języka emocji" pozwala dzieciom lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, odkryć swoje silne strony i talenty oraz zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Lepsze poznanie siebie pozwala także lepiej rozumieć innych ludzi (dziś kolegów czy koleżanki ze szkoły, jutro kolegów z pracy, potem żonę/męża i własne dzieci), łatwiej się z nimi dogadywać i współpracować. Dzięki temu życie staje się łatwiejsze i daje więcej radości.

2. Opis zajęć TUS
Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, ADHD. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na świat, przezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności. Trening umiejętności społecznych opiera się na umiejętnościach programu Skillstreaming podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują: podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.


3. Jakie są spodziewane rezultaty?
Jakie są spodziewane rezultaty?
Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.

4. Dla kogo są zajęcia TUS?
Trening umiejętności społecznych przeznaczony są dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz trudnościami w relacjach społecznych w wieku: od 6 do 14 lat.
Trening TUS, aby przyniósł pożądane efekty, wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności.
Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz grupowych potrzeb uczestników zajęć po wstępnej konsultacji indywidualnej z psychologiem.

5. Co się zmieni po zajęciach?
rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi,
– pohamowania spontanicznych reakcji,
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, rodzinie oraz poprawy samooceny.

6. Czego się nauczysz?
Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.
Prowadząca:
Ksenia Tyminska
Psycholog, trener TUS, terapeuta zajęciowy, psycholog dzieciecy
Psycholog Dziecięcy. Certyfikowany trener TUS (trening umiejętności społecznych) dla dzieci i młodzieży. Terapeuta TSR®, Specjalista ds Szkoleń i Rozwoju, Doradca Edukacyjno – Zawodowy, Trener Jogi wg metody Iyr, Licencjonowany Konsultant Hogan Assessment System. Współzałożycielka Fundacji Kobiet Dobrawa, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rejestracja
Email
Twoje imie
Telefon
Klikając wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgadzasz się z polityką prywatności - https://www.mojpsycholog.com.pl/polityka_prywatnosci
Maksymalna liczba uczestikow na warsztacie - 8 osob