Как «встать» в любой жизненной ситуации и не поддаться негативным эмоциям?

Как «встать» в любой жизненной ситуации и не поддаться негативным эмоциям?


Czy zauważasz, jak dokładnie wpływa na Ciebie stan niepokoju, lęku, niepewności i braku zrozumienia?
Czy masz myśli gdzie dalej się udać? Do jakiego rodzaju postępowania zmusza Cię do wyboru taki stan?

Istnieją dwie opcje.

Pierwszym jest skierowanie energii na działania, które najczęściej okazują się chaotyczne i nie przynoszą rezultatów. Drugim jest ukrycie się, aby „uratować” się od niepotrzebnych działań, poczekać na lepszy moment.

Obie opcje są nieskuteczne. Jeśli w pierwszym przypadku wszystko jest oczywiste, to w drugiej opcji popadniesz w złudzenie oceny swojej bezczynności – to ślepy zaułek.

Jak tego uniknąć i wykorzystać wszystkie rezerwy energii na swoją korzyść? Chętnie Ci opowiem o tym na swoich grupach terapeutycznych i konsultacjach indywidualnych!